T.C
ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI
 
 
 
KONU: TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla oluşturulan İlçemiz Tüketici Hakem Heyeti, Çerkezköy Hükümet Konağında vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.
Vatandaşlarımız satın aldığı herhangi bir mal veya hizmeti ayıplı (kusurlu) olduğunu fark ettiğinde öncelikle o mal veya hizmeti aldığı satıcı veya sağlayıcı ile görüşmesi gerekir. Ayıplı (kusurlu) mal ve hizmetlerden dolayı mağdur olan vatandaşlarımız malın iadesi, malın yenisi ile değiştirilmesi, malın tamiri, malın özrü kadar değerinden indirilmesini istemek gibi haklara sahiptir.
 
Belirtilen haklar doğrultusunda sonuç alınamaması durumunda, mağdur olan vatandaşlarımız ikametgah adreslerinde;
-Üst sınırı 2.400,00 Türk Lirası altında olan şikâyetler İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine
-Üst sınırı 3.610,00 Türk Lirası olan şikâyetler İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabilirler.
 
Şikayetler için belirlenen üst sınır  3/12/2016 tarihli ve 29907 sayılı Resmi Gazete’ de, “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ” yayımlanmıştır ve 2017 yılı için geçerlidir.
 
Hakem heyetinin lehte verdiği karara satıcı veya sağlayıcının uymaması durumunda tüketici İcra Müdürlüğüne müracaat edebilir. Hakem heyeti kararı, aleyhinize çıktıysa 15 (onbeş) gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirsiniz. İtirazı görüşen Tüketici Mahkemesinin kararı kesindir.
Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda bulunulması için taraflardan birinin mutlaka tüketici diğerinin satıcı olması gereklidir.
Başvuru Belgeleri;
  • 2 Adet şikâyet konusunu içeren dilekçe
  • Dilekçe ekinde fatura, satış fişi, garanti belgesi, sözleşme vb. gibi konuya ait belgeleri (2 Adet)
  • Kimlik fotokopisi (2 Adet)
 
Belgeler 2 (iki) suret halinde düzenlenerek Tüketici Hakem Heyetine başvurulması gerekmektedir.
 
Yazılı dilekçede olması gerekenler;
 
  • TC Kimlik No
  • İletişim Bilgileri (Adres, cep ya da ev numarası)
  • Şikayet edilen firmanın adı ve adresi
  • Şikayetin parasal değeri
  • Uyuşmazlık olayının kısa ve net anlatımı
  • Tüketicinin talebi (Para iadesi, ayıpsız misli ile değişim, ücretsiz onarım veya ayıp oranında indirim gibi haklardan sadece bir tanesini talep edebilir.)
 
Not: Tüketiciler e-Devlet portalından TÜBİS sistemi üzerinden de şikâyetleri ile alakalı belgeleri yükleyerek başvuruda buluna bilir ve başvuru sonuçlarını öğrenebilirler.
 
Hakem heyetlerine yapılan başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz. 25.05.2017
                Atilla Selami ABBAN
     Çerkezköy Kaymakamı
 
 
 
 
Türkiye Cumhuriyeti Çerkezköy Kaymakamlığı
Tel:0282 726 79 80 Fax: 0282 726 79 81